no comments

Maturita z matematiky 2020 – Operace s mocninami

 

Operace s mocninami patří do oboru Reálných čísel. V tomto videu se naučíš, jak s nimi počítat.

Základní operace jsou: násobení, dělení, umocňování, odmocňování a zlomek.

V případě násobení, se exponenty u x sčítají, při dělení naopak odečítají. Když budeš umocňovat, exponenty se násobí, při odmocňování se dělí. Poslední operací je zlomek. V tomto případě bude mít x záporný exponent.

Mrkni také na kompletní přípravu na maturitu z matematiky.